TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ M&A (SELL-SIDE, BUY-SIDE)

V rámci divize transakčního poradenství zastupujeme klienty na straně kupujícího, a na straně prodávajícího, kde nabízíme komplexní služby nejenom majitelům a managementu společností, ale i investorům hledajícím vhodný investiční projekt. Zařídíme pro Vás celý proces od trhového průzkumu, zastoupení u vyjednávaní, až po finální přípravu smluv.

 • Sell-side – Pomůžeme Vám najít pro Vaši společnost vhodného investora, který bude mít s Vaší společností strategické plány, které jsou konzistentní s Vaší filosofií budoucího rozvoje
 • Buy-side – Naši odborníci pro Vás připraví řešení divestice Vaší společnosti jako celku, nebo části, na míru, a na základě Vámi definovaných parametrů.

POST-AKVIZIČNÍ INTEGRACE

U projektů zaměřených na nákup a prodej firem, naše aktivita jenom realizací transakce nekončí. I nadále velice rádi participujeme na post-akviziční integraci společností do celku, kde se snažíme najít navzájem logicky a obchodně související celky cestou, která nám umožní aplikovat synergické efekty a nadále zvyšuje hodnotu nejenom pro majitele, ale i pro management a zaměstnance, kteří velice rádi ocení efektivitu procesů a provázanost. Tímto způsobem je možné zajistit zvýšení efektivity a výkonnosti produkčního procesu, bez nutnosti vytvářet nepřirozený tlak na extenzivní růst. Výsledkem jsou pak zdravé společnosti, založené na stabilitě a lepší finanční pozici.

MANAGEMENT CONSULTING

Našim klientům poskytujeme poradenské služby v oblasti investování do neveřejně obchodovaných společností (v oblasti private equity), a dále pak správy majetku, tvorbě nových procesů a zlepšovaní stávajících, nastavení kvalitního reportingu a s tím souvisejícího controllingu. V mnoha případech se nebráníme stát se minoritními společníky a vstupovat do firem prostřednictvím minoritního podílu a přímé osobní zainteresovanosti. Naším cílem je našim klientům nejenom poradit, ale i sdílet případná rizika tak, abychom byli osobně zainteresovaní na vývoji společnosti. Rovněž pomáháme majitelům a managementu společností řešit krizové situace a v případě potřeby hledat nejvhodnější způsoby získávaní kapitálu a externího financovaní.

  RŮST, MARKETING A SALES - poskytneme Vám zhodnocení aktuální trhové pozice podniku, současného a potenciálního podílu na trhu, pomůžeme Vám najít nové příležitosti, zajistíme vytvoření nové marketingové strategie a nastavíme vhodný obchodní model pro dosažení stanovených cílů.

  STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ - Myslíme si, že když uděláme nezávislý pohled dovnitř společnosti, který přinese akcionářům/majitelům komplexní pohled na firmu jako celek, tak poskytneme lepší podklad pro další strategické rozhodnutí.

  Nabízíme Vám především:
 • Pomoc managementu uchopit řízení společnosti z jiného úhlu pohledu a tím uskutečňovat optimálnější rozhodnutí,
 • Napravit reputaci, nebo odvrátit zhoršení reputace společnosti především v krizových situacích,
 • Určit ekonomickou hodnotu společnosti na základe valuace, např. pro potřeby financování,
 • Hloubkovou prověrku v společnostech, ze které vyplynou nejenom závěry ohledně dalšího strategického směřování, ale i možnosti úspor, rezerv apod.,
 • Analýzu společností s vysokým dluhovým zatížením, kde i malá odchylka od plánovaných tržeb může způsobit default, resp. významné snížení pracovního kapitálu společnosti.

 • BUY-OUTS - Investujeme do projektů spolu s našimi ko-investory a partnery, abychom pomohli společnostem, být úspěšnějšími, více konkurenceschopnými a v neposledním radě i hospodářsky výkonnějšími. Spolu s klasickými buy-out investicemi vstupujeme rovněž do minority, joint-ventures a distressed-debt společností, přičemž v každém případě jsme za přátelský vstup do projektu. Po úspěšném nastartovaní projektu, resp. jeho restrukturalizaci následuje exit strategickému partnerovi, anebo private equity investorovi.

  RESTRUKTURALIZACE - Podniky vystavené tlaku bank na splácení úvěrů, narůstajícím požadavkům od odběratelů na snížení cen a zvyšování objemu výroby, a dalším jiným náročným situacím potřebují většinou pomoc při kompletní restrukturalizaci. Při pronikaní do podstaty problému v první řadě detailně analyzujeme finanční výkazy a reporting v spojení s business plánem. Následně pak určíme základní faktory mající dopad na hodnotu podniku. Po pochopení souvislostí vytvoříme spolu s top managementem akční plán záchrany, který předestřeme na odsouhlasení akcionářům / majitelům. Pak začínáme společně náročný proces záchrany společnosti.

OCEŇOVÁNÍ FIREM VE ZDRAVOTNICTVÍ

Náš tím je složený z finančních a investičních profesionálů, kteří mají sektorové zaměření na oblast zdravotnictví ve střední Evropě. V této oblasti máme bohaté zkušenosti a aktívní kontakt s trhem, proto Vám velice rádi poskytneme nezávislý a realistický pohled na ocenění Vaší společnosti a následné možnosti jejich prodeje.

ODEVZDÁNÍ FIREM V RÁMCI NÁSTUPNICTVÍ

Vybudovali jste úspěšnou firmu a řešíte těžké dilema, co s ní dále?

Upřednostňujete více volného času a méně organizačního shonu a řešíte dilema, jak firmu vzdáleně kontrolovat, tak, aby nedošlo k znehodnocení Vaší snahy doposud?

Poskytneme Vám nezávislý pohled na pozici Vaší firmy, do jaké míry je na Vás manažersky závislá a jaké jsou možnosti odevzdání kompetencí a nastavení kontrolních mechanizmů tak, abyste si mohli dopřát více času v kombinací s rentou, a zároveň neztratit kontrolu nad situací. Řešení může být postupné odevzdání potomkům, majetkové zaangažování managementu společnosti tak, abyste z pozice majoritního akcionáře stále neztratili rozhodné slovo v společnosti, nebo případný prodej vhodnému strategickému partnerovi.

Poradenství

Nenašli jste zde, co jste hledali? Ozvěte se nám.